Telekomunikāciju izbūve

SIA „EdAn ELEKTRO” nodrošina šādus telekomunikācijas tīklu izbūves darbus:

  • Ārējo telekomunikāciju kabeļu kanalizācijas izbūvi,
  • Tranšejas rakšanu ar mini ekskavatoru līdz 1,5m dziļumam
  • Ārējo telekomunikāciju tīklu projektēšanu, sadarbībā ar projektēšanas partneriem.
  • Nepieciešamo materiālu (Cauruļu, kabeļu aku, kabeļu, u.c.) pārdošana, piegāde

Pakalpojumu sniegšanai ir nodarbināti speciālisti, kuri ir sertificēti veikt telekomunikāciju tīklu izbūvi, elektromontieri, kuri ir sertificēti elektroietaišu izbūvē.

Uzņēmums vairāku gadu garumā strādā ar topošajiem elektromontāžas speciālistiem, iesaistot speciālistus elektromontāžas tīklu izbūves darbos SIA „EdAn ELEKTRO” būvobjektos.