Iekšējās elektroinstalācijas izbūve

SIA „EdAn ELEKTRO” nodrošina šādus iekšējās elektroinstalācijas izbūves darbus:

  • Iekšējā apgaismojuma un kabeļlīniju izbūve (Gaismekļi, slēdži, rozetes)
  • Iekšējās videonovērošanas izbūve
  • Nepieciešamo materiālu (Gaismekļu, kabeļu, slēdžu, rozešu u.c.) pārdošana, piegāde

Pakalpojumu sniegšanai ir nodarbināti speciālisti, kuri ir sertificēti veikt elektroietaišu izbūvi, elektroietaišu izbūves darbu vadīšanu un būvuzraudzību, elektromontieri, kuri ir sertificēti elektroietaišu izbūvē.

Uzņēmums vairāku gadu garumā strādā ar topošajiem elektromontāžas speciālistiem, iesaistot speciālistus elektromontāžas tīklu izbūves darbos SIA „EdAn ELEKTRO” būvobjektos.