Par mums

    SIA “EdAn ELEKTRO” ir dibināta 2006.gada 7.decembrī un reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 40003880170 .

    SIA „EdAn ELEKTRO” piedāvā visaptverošu pakalpojumu klāstu vājstrāvas, 0.4 kV un vidējā sprieguma sistēmās. Mēs montējam apsardzes signalizācijas, videonovērošanu, ugunsdzēsības signalizāciju, telefonizāciju iekšējos un ārējos tīklus, izpildām projektēšanas un apkalpošanas darbus. Veicam arī elektromontāžas darbus spēka un apgaismojuma ietaisēs, montējam kabeļu un gaisvadu elektroapgādi, elektroenerģijas komercuzskaites, ielu apgaismojumu un automātikas iekārtas.

    SIA „EdAn ELEKTRO” ir visa veida sertifikāti augstāk minēto darbu projektēšanai, montāžai un ekspluatācijai. Mūsu uzņēmuma bāze atrodas “Putni”, Ciemupe, Ogresgala pag.

    Darbu izpildei mums ir visa nepieciešamā tehnika,kā arī aprīkojums. Elektromontāžas darbus organizē un vada pieredzējuši, sertificēti darbu vadītāji, kuriem ir sertifikāti arī ekspertīžu un būvuzraugu darba veikšanai. Darbus veic kvalificēti darbinieki.

    Mūsu nākotnes plāni saistās ar uzņēmuma apgrozījuma palielināšanu, paaugstinot mūsu darbinieku kvalifikāciju un nodrošinot augstu kvalitāti mūsu izpildāmajiem darbiem.